Uwaga Polowanie

Uwaga Polowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ UWAGA POLOWANIE
Uwaga Polowanie
Uwaga Polowanie

Od 15 października obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939). Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia w terenie.

Rozporządzenie stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Co ważne – w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy. Z kolei jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

Rozporządzenie precyzuje, że tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytuowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego, a zdejmuje je niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

GDZIE KUPIĆ TABLICE OSTRZEGAWCZE „UWAGA POLOWANIE”?
Tablice uwaga polowanie z materiału PCV są najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w przypadku oznaczania miejsc, w których odbywa się polowanie zbiorowe. Zaletą materiału PCV jest jego elastyczność, stosunkowo niska waga oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Tworzone przez nas tablice ostrzegawcze dostępne są w czterech wariantach.

Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 3mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 5mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm wraz z podstawą z aluminium.

Druk UV dzięki temu, że jest wykonywany bezpośrednie na materiale, pozwala na stworzenie tablic ostrzegawczych o podwyższonym okresie trwałości. Różnica w cenie między obydwoma wariantami nie jest duża, a dłuższa gwarancja na wydruk skłania nas do proponowania klientom wydruków bezpośrednio na płytach PCV.

Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie
Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie

ROZMIARY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH UWAGA POLOWANIE
Tablice ostrzegawcze uwaga polowanie zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska muszą spełniać następujące wytyczne:

1) tablica wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej albo blachy aluminiowej, w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 600 mm, wysokość 400 mm;

2) tło tablicy jest koloru żółtego; obramowanie tablicy jest koloru czerwonego o szerokości 20 mm;

3) na tablicy w górnej części, 15 mm od obramowania, centralnie umieszczony jest znak koła koloru białego z obramowaniem koloru czerwonego o średnicy 125 mm z centralnie umieszczonym znakiem wykrzyknika w kolorze czerwonym; szerokość obramowania koła wynosi 10 mm; wysokość znaku wykrzyknika wynosi 80 mm, a szerokość 20 mm; 20 mm poniżej znaku koła jest umieszczony symetrycznie w dwóch rzędach wykonany wielkimi literami, pismem bezszeryfowym, napis w kolorze czarnym: „UWAGA” o wysokości 85 mm oraz 25 mm niżej „POLOWANIE” o wysokości 75 mm.

MIEJSCE ROZMIESZCZENIA TABLIC OSTRZEGAWCZYCH UWAGA POLOWANIE
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice Uwaga Polowanie w odległości od 200 do 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzeniatablice umieszcza się nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania i zdejmuje się niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny od zakończenia polowaniatablice umieszcza się w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych
tablicę mocuje się w widocznym miejscu tak, aby jej środek znajdował się na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne

tablica „Uwaga Polowanie” ma być wykonana z PCW, blachy ocynkowanej stalowej lub aluminiowej

Na rynku pojawiły się tanie tablice z Chin, które nie spełniają wymogów ustawodawcy, będąc wykonanymi z 1mm PCV i posiadając wywiercone otwory. Ustawodawca nie dopuszcza takich modyfikacji tablic ostrzegawczych.

Koszt tablic ostrzegawczych uwaga polowanie PCV zaczyna się od 22 zł netto za sztukę.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ O POLOWANIU ZBIOROWYM
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 października 2018 r

w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Na podstawie art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym;
2) sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.

§ 2. Ustala się wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, zwanej dalej „tablicą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy.

3. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.

§ 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

§ 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk
KUP TERAZ TABLICE UWAGA POLOWANIE: TEL. +48 602 761 982 || KONTAKT@BANERY-POZNAN.PL
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ UWAGA POLOWANIE
Uwaga Polowanie
Uwaga Polowanie

Od 15 października obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939). Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia w terenie.

Rozporządzenie stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Co ważne – w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy. Z kolei jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

Rozporządzenie precyzuje, że tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytuowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego, a zdejmuje je niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

GDZIE KUPIĆ TABLICE OSTRZEGAWCZE „UWAGA POLOWANIE”?
Tablice uwaga polowanie z materiału PCV są najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w przypadku oznaczania miejsc, w których odbywa się polowanie zbiorowe. Zaletą materiału PCV jest jego elastyczność, stosunkowo niska waga oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Tworzone przez nas tablice ostrzegawcze dostępne są w czterech wariantach.

Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 3mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 5mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm wraz z podstawą z aluminium.

Druk UV dzięki temu, że jest wykonywany bezpośrednie na materiale, pozwala na stworzenie tablic ostrzegawczych o podwyższonym okresie trwałości. Różnica w cenie między obydwoma wariantami nie jest duża, a dłuższa gwarancja na wydruk skłania nas do proponowania klientom wydruków bezpośrednio na płytach PCV.

Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie
Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie

ROZMIARY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH UWAGA POLOWANIE
Tablice ostrzegawcze uwaga polowanie zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska muszą spełniać następujące wytyczne:

1) tablica wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej albo blachy aluminiowej, w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 600 mm, wysokość 400 mm;

2) tło tablicy jest koloru żółtego; obramowanie tablicy jest koloru czerwonego o szerokości 20 mm;

3) na tablicy w górnej części, 15 mm od obramowania, centralnie umieszczony jest znak koła koloru białego z obramowaniem koloru czerwonego o średnicy 125 mm z centralnie umieszczonym znakiem wykrzyknika w kolorze czerwonym; szerokość obramowania koła wynosi 10 mm; wysokość znaku wykrzyknika wynosi 80 mm, a szerokość 20 mm; 20 mm poniżej znaku koła jest umieszczony symetrycznie w dwóch rzędach wykonany wielkimi literami, pismem bezszeryfowym, napis w kolorze czarnym: „UWAGA” o wysokości 85 mm oraz 25 mm niżej „POLOWANIE” o wysokości 75 mm.

MIEJSCE ROZMIESZCZENIA TABLIC OSTRZEGAWCZYCH UWAGA POLOWANIE
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice Uwaga Polowanie w odległości od 200 do 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzeniatablice umieszcza się nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania i zdejmuje się niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny od zakończenia polowaniatablice umieszcza się w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych
tablicę mocuje się w widocznym miejscu tak, aby jej środek znajdował się na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne

tablica „Uwaga Polowanie” ma być wykonana z PCW, blachy ocynkowanej stalowej lub aluminiowej

Na rynku pojawiły się tanie tablice z Chin, które nie spełniają wymogów ustawodawcy, będąc wykonanymi z 1mm PCV i posiadając wywiercone otwory. Ustawodawca nie dopuszcza takich modyfikacji tablic ostrzegawczych.

Koszt tablic ostrzegawczych uwaga polowanie PCV zaczyna się od 22 zł netto za sztukę.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ O POLOWANIU ZBIOROWYM
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 października 2018 r

w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Na podstawie art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym;
2) sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.

§ 2. Ustala się wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, zwanej dalej „tablicą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy.

3. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.

§ 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

§ 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk
KUP TERAZ TABLICE UWAGA POLOWANIE: TEL. +48 602 761 982 || KONTAKT@BANERY-POZNAN.PL
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ UWAGA POLOWANIE
Uwaga Polowanie
Uwaga Polowanie

Od 15 października obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939). Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia w terenie.

Rozporządzenie stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Co ważne – w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy. Z kolei jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

Rozporządzenie precyzuje, że tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytuowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego, a zdejmuje je niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

GDZIE KUPIĆ TABLICE OSTRZEGAWCZE „UWAGA POLOWANIE”?
Tablice uwaga polowanie z materiału PCV są najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w przypadku oznaczania miejsc, w których odbywa się polowanie zbiorowe. Zaletą materiału PCV jest jego elastyczność, stosunkowo niska waga oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Tworzone przez nas tablice ostrzegawcze dostępne są w czterech wariantach.

Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 3mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 5mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm.
Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm wraz z podstawą z aluminium.

Druk UV dzięki temu, że jest wykonywany bezpośrednie na materiale, pozwala na stworzenie tablic ostrzegawczych o podwyższonym okresie trwałości. Różnica w cenie między obydwoma wariantami nie jest duża, a dłuższa gwarancja na wydruk skłania nas do proponowania klientom wydruków bezpośrednio na płytach PCV.

Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie
Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie

ROZMIARY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH UWAGA POLOWANIE
Tablice ostrzegawcze uwaga polowanie zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska muszą spełniać następujące wytyczne:

1) tablica wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej albo blachy aluminiowej, w kształcie prostokąta o wymiarach: długość 600 mm, wysokość 400 mm;

2) tło tablicy jest koloru żółtego; obramowanie tablicy jest koloru czerwonego o szerokości 20 mm;

3) na tablicy w górnej części, 15 mm od obramowania, centralnie umieszczony jest znak koła koloru białego z obramowaniem koloru czerwonego o średnicy 125 mm z centralnie umieszczonym znakiem wykrzyknika w kolorze czerwonym; szerokość obramowania koła wynosi 10 mm; wysokość znaku wykrzyknika wynosi 80 mm, a szerokość 20 mm; 20 mm poniżej znaku koła jest umieszczony symetrycznie w dwóch rzędach wykonany wielkimi literami, pismem bezszeryfowym, napis w kolorze czarnym: „UWAGA” o wysokości 85 mm oraz 25 mm niżej „POLOWANIE” o wysokości 75 mm.

MIEJSCE ROZMIESZCZENIA TABLIC OSTRZEGAWCZYCH UWAGA POLOWANIE
dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice Uwaga Polowanie w odległości od 200 do 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzeniatablice umieszcza się nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania i zdejmuje się niezwłocznie, nie później niż na 24 godziny od zakończenia polowaniatablice umieszcza się w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych
tablicę mocuje się w widocznym miejscu tak, aby jej środek znajdował się na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne

tablica „Uwaga Polowanie” ma być wykonana z PCW, blachy ocynkowanej stalowej lub aluminiowej

Na rynku pojawiły się tanie tablice z Chin, które nie spełniają wymogów ustawodawcy, będąc wykonanymi z 1mm PCV i posiadając wywiercone otwory. Ustawodawca nie dopuszcza takich modyfikacji tablic ostrzegawczych.

Koszt tablic ostrzegawczych uwaga polowanie PCV zaczyna się od 22 zł netto za sztukę.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ O POLOWANIU ZBIOROWYM
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 października 2018 r

w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Na podstawie art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym;
2) sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.

§ 2. Ustala się wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, zwanej dalej „tablicą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy.

3. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.

§ 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

§ 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk